Aktivnosti Naslovna Nasa Kompanija Srpski Engleski © 2009 Vossloh Min Skretnice AD Vossloh MIN Skretnice d.o.o. 12 Februar bb 18000 NIš, Srbija Tel : +381 (0)18 583 411 Fax :+381 (0)18 583 261 E-mail : contact-serbia@vossloh.com GPS : 43°20’18.40’’ N  21°52’24.56’’ E Poreski identifikacioni broj ( PIB) Društva : 100501696 Matični broj Društva :                  07402384 Šifra delatnosti Društva :                  28750 Standard

Loading...